مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : طرح پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ویژه والدین بخوانید :
طرح پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ویژه والدین در متوسطه دوره اول شهید صدوقی آرابی

مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی...
ما را در سایت مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 5:27

چکیده : ... با عنوان : مسابقات قرآنی مرحله آموزشگاهی بخوانید :
مسابقات قرآنی مرحله آموزشگاهی درمتوسطه دوره اول شهید چمران انگوران

مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی...
ما را در سایت مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 5:27

چکیده : ... با عنوان : برگزاری مسابقات طرح داناب بخوانید :
برگزاری مسابقات طرح داناب در متوسطه دوره اول شهیدچمران انگوران

مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی...
ما را در سایت مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 5:27

چکیده : ... با عنوان : جلسه شورای دانش آموزی در رابطه با دهه فجر بخوانید :
جلسه شورای دانش آموزی در رابطه با دهه فجردرمتوسطه دوره اول شهیدچمران انگوران

 

 

مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی...
ما را در سایت مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 5:27

چکیده : ... با عنوان : جلسه ستاددهه فجر بخوانید :
جلسه ستاددهه فجردرمتوسطه دوره اول شهید چمران انگوران

 

مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی...
ما را در سایت مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 23 بهمن 1397 ساعت: 5:27

چکیده : ... با عنوان : آموزش عملی وضو ونماز بخوانید :
آموزش , عملی , وضو ونماز , درمتوسطه دوره اول شهید صدوقی آرابی و شهیدچمران انگوران

مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی...
ما را در سایت مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 15 تاريخ : پنجشنبه 29 آذر 1397 ساعت: 22:46

چکیده : ... با عنوان : برگزاری جلسه شورای قرآن و نماز بخوانید :
برگزاری , جلسه , شورای , قرآن , و نماز ,در متوسطه شهید چمران انگوران

مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی...
ما را در سایت مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 11 تاريخ : پنجشنبه 29 آذر 1397 ساعت: 22:46

چکیده : ... با عنوان : تریبون آزاد بخوانید :
برنامه تریبون , آزاد , در مدرسه شهید چمران انگوران

مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی...
ما را در سایت مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : پنجشنبه 29 آذر 1397 ساعت: 22:46

چکیده : ... با عنوان : گردش علمی بخوانید :
گردش, علمی,دانش آموران متوسطه دوره اول شهید چمران انگوران با برنامه های متنوع دیگر همانند مسابقات مختلف، پاکسازی فضای طبیعت و .....

 

مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی...
ما را در سایت مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : جمعه 23 آذر 1397 ساعت: 3:44

چکیده : ... با عنوان : شب شعر بخوانید :
برگزاری شب شعر در متوسطه دوره اول شهیدچمران انگوران

<# REAL_FILENAME #>

مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی...
ما را در سایت مجتمع آموزشی وپرورشی امام سجاد(ع) آرابی دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 5:33